KÖYÜMÜZÜN EKONOMİK ve SOSYAL DURUMU

 

Köyümüzde yaşayan insan sayısı her geçen gün azalmakta genç nüfüs iş yokluğu ve diğer nedenlerden ötürü ilçe merkezine ve başta Ankara , Eskişehir olmak üzere büyük şehirlere gitmektedir.

Geçimini hayvancılık ve tarımdan kazanan köyümüzde genelde; Keçi koyun ve İnek yetiştirilirken.Tarım ürünü olarakta buğday , arpa , nohut ve afyon yetiştir.

Köyümüze bağlı Karakaya Mahallesi ve Saçak Mahallesi bulunmaktadır.Köyümüzün yeryüzü şekilleri genelde dağlık dır. Çam ormanlarının yanı sıra genelde Meşe ormanları hakimdir.Bünyesinde yaban hayatı koruma sahası olan saçak mevkii bulunmaktadır. Av hayvanı olarak Tavşan ve Keklik öne çıkmaktadır.

Özellikle son yıllada artan Domuz miktarı tarım alanlarını ciddi derecede tehdit etmektedir.Önüne geçilmediği takdirde köylümüzün uğradığı zarar miktarı artacak ve daha vahimi yerleşim yerini tehdit edecek düzece çıkacaktır. Bu konu ile ilgilide yetkililerden yardım istemek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu domuz hayvanının neslinin tükenmesi söz konusu bile olamaz yer yer 250 kişilik guruplar halinde dolşan bir hayvan sürürsünden bahsedilmektedir.

Köyümüzde yıllardan beri süre gelen su sorunu yapılan son depo ile giderilmeye çalışılmışsada az olan nüfusa yetmemekte bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Her dini bayramda köyümüzde pilav pişer dışarıdan gelen misafirlere ikram edilir bunun yanı sıra bayram için köyümüze gelen köylülerimizle beraber hoş bir gelenek olarak sürmektedir.Her sene Hıdırellez münasebeti ile de belirlenen tarihte köyümüzde şenlikler düzenlenir.Bu şenliklere köylülerimizin yanı sıra ilçemizin protokolü ve diğer köylerden gelenlerle ilçe merkezinden gelenlerde eşlik eder.